Priest Simulator – Tai game

Priest Simulator - Tai game
Rate this post

Hãy tưởng tượng rằng bạn có sức mạnh thần thánh. Your job is what? Help mọi người hay trừ tà? Đó là cuộc sống của một thầy tu trong game mô phỏng Trình mô phỏng linh mục.

Có từng người nói rằng quyền lực lớn đi kèm với trách nhiệm lớn. Tuy nhiên, một số người nghĩ rằng quyền lực lớn lại mang đến niềm vui lớn. Đâu là sự thật? Trình mô phỏng linh mục is a game of action has a good content of the real, mô phỏng cuộc sống của thầy tu – một người có các quyền cao nhất trong thị trấn. Tại đây, bạn sẽ thực hiện các công thức trừ tà, giảng đạo cho dân, tiêu diệt các môn phái hắc ám – bất cứ công việc nào để giữ cho thị trấn yên bình. Nhưng hãy cẩn thận vì cái ác luôn ẩn trong bóng tối…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *