Pocket Stables – Tai game

Pocket Stables - Tai game
Rate this post

Trong game can thao Chuồng bỏ túi Steam, bạn có nhiệm vụ của riêng bạn quản lý trang trại quản lý trong khi huấn luyện ngựa đua để chiến thắng lớn trong các cuộc đua thú vị! Đầu tiên, bạn có thể xây dựng các cơ sở đào tạo như các khóa học và hồ sơ giữa các khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Sau đó tìm cách nâng cao danh tiếng cho trang trại của bạn và lôi kéo khách bỏ tiền mua đồ tại trang trại, ví dụ như kem và cửa hàng tặng.

Sau khi xây dựng trang trại, bạn sẽ tìm những con ngựa có sự kết hợp giữa sức chịu đựng, tốc độ và cường độ, sau đó huấn luyện chúng tôi để tham gia các cuộc đua. Hãy tìm cách liên tục chiến thắng các cuộc đua kiếm được những giải thưởng lớn hơn và tốt hơn, cũng như tăng cường cạnh tranh trong các cuộc đua quy mô hơn và thú vị hơn trên trường quốc tế.

Sau đua đua, bạn có thể đưa ra những con ngựa đua tuyệt vời đến trung tâm Nghiên cứu để tìm kiếm hệ thống hiệu quả kết hợp và lai tạo ra một thế hệ mới tài trợ ngựa. Bạn có thể đào tạo một chú ngựa chiến thắng Triple Crown và mang về danh tiếng cho trang trại của bạn không? Load Chuồng bỏ túi và thân hệ thống nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *