Lords and Villeins – Tai game

Lords and Villeins - Tai game
Rate this post

Lords và Villeins là game được dựng thành phố đồ họa. độc đáo về khu định cư của bạn.

Lords và Villeins là game mô phỏng chiến trường vui nhộn mới lấy bối cảnh xã hội thời Trung Cổ, nơi bạn định hình đại triều của một gia đình hoàng gia. Trong trò chơi này, bạn không quản lý cuộc sống hàng ngày của mọi người dân trong làng mà phải đối mặt với toàn bộ gia đình và con cháu của họ.

Trong game Lords và Villeinsngười chơi sẽ quản lý các gia đình dân tộc và quý tộc, mở rộng sản xuất chuỗi, làm việc với nhà thờ, đào tạo quân đội cho nhà vua, tác động đến cuộc sống hàng ngày của dân làng khi đưa ra các quyết định tầm quan trọng để phát triển vùng đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *