KoboldKare – Tai game | Tải game Mô phỏng

KoboldKare - Tai game |  Tải game Mô phỏng
Rate this post

KoboldKare là một trình mô phỏng canh tác nhiều người chơi, nhưng thay vì tạo ra sản phẩm, bạn đang tạo ra những con Kobold khỏa thân! Đó là một game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS) trong đó có nhảy, lướt, cắt và cả tình dục.

Phát triển trang trại của bạn bằng cách tạo Kobold, làm dịch vụ và bán sản phẩm. Cải thiện trang trại của bạn, mua thiết bị dâm dục và tương tác với cư dân thị trấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *