Kế hoạch B: Terraform – Tai game

Kế hoạch B: Terraform - Tai game
Rate this post

Quản lý tài nguyên của một hành tinh mới được phát hiện. Mang nguồn cung cấp đến các thành phố và quản lý địa hình của nó.

Khai thác khoáng sản, biến đổi và vận chuyển chúng đến các thành phố để chúng có thể mở rộng và phát triển.
Xây dựng các thiết bị địa khai hóa, chẳng hạn như các nhà máy khí nhà kính, để dần dần làm ấm bầu khí quyển, làm băng tan và mưa rơi, cho đến khi hình thành sông và đại dương. Sau đó, khi các điều kiện được đáp ứng, bạn sẽ có thể trồng cây và xem chúng phát triển thành những khu rừng lớn.

Kế hoạch B: Terraform là một trò chơi khoa học viễn tưởng bình tĩnh và đáng suy ngẫm dựa trên một tương lai gần đáng tin cậy. Nó cũng cung cấp một phương pháp giáo dục về hiệu ứng nhà kính và cơ chế tuần hoàn nước.

Trái đất gặp rất nhiều khó khăn trong việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu và những hậu quả thảm khốc của nó. Nhân loại cần một kế hoạch B để đảm bảo sự tồn tại của nó. Đây là tùy thuộc vào bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *