Pharaoh: Một kỷ nguyên mới

Pharaoh: Một kỷ nguyên mới
Rate this post


Đắm mình vào lịch sử Ai Cập cổ đại thông qua 50 nhiệm vụ và hơn 100 giờ chơi trong Pharaoh: A New Era PC – phiên bản làm lại của Pharaoh và bản mở rộng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *