Your Only Move Is HUSTLE – Tai game

Your Only Move Is HUSTLE - Tai game
Rate this post

Các phần bằng nhau, trải nghiệm PVP theo lượt trực tuyến sâu sắc, bổ ích và hộp cát sáng tạo để tạo ra những cảnh chiến đấu căng thẳng, có thể chia sẻ, Di chuyển duy nhất của bạn là HUSTLE sử dụng công thức chiến đấu cổ điển và đảo ngược nó. Kiểm soát một chiến binh quá mạnh và sử dụng sức mạnh của khả năng nhận thức trước để lên kế hoạch cho mọi hành động của bạn, cho đến từng thời điểm. Có thể truy cập theo thiết kế, đã qua rồi cái thời ghi nhớ các combo phức tạp trong chế độ luyện tập; bây giờ bạn có thể thực hiện tất cả chúng lần đầu tiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *