Broken Universe – Tower Defense – Tai game

Broken Universe - Tower Defense - Tai game
Rate this post

Broken Universe: Tower Defense là lúc để bạn suy nghĩ lại tất cả các chiến lược phòng thủ của mình. Xây dựng hàng rào để ngăn chặn quái vật, hoặc lừa chúng vào mê cung và tấn công. Game thủ thành này có một chuỗi giai đoạn thay đổi mỗi lần tùy thuộc vào cách bạn chơi của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *