Victoria 3 – Tai game

Victoria 3 - Tai game
Rate this post

Mốc thời gian từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, Victoria 3 được chuyển đến mô hình giả lập xã hội, cho người chơi xây dựng một đất nước, đế chế cho riêng mình bằng cách trao đổi, công nghiệp hóa, ban hình đồng thời bảo đảm chất lượng cuộc sống của người dân.

Trò chơi cho phép người chơi quyền kiểm tra một trong hơn 100 đất nước trong thời gian này.

Ngoài một loạt cơ chế thuộc quyền sở hữu từ hai phiên bản trước, trò chơi lần đầu tiên giới thiệu “Diplomatic Plays”, khi bạn lựa chọn khác quốc gia nhượng lại đất đai hoặc mở cửa thị trường, quốc gia đối phương cũng có quyền yêu cầu trao đổi change, if do not thoả thuận trong một khoảng thời gian nhất định, cả hai bên sẽ tuyên bố chiến tranh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *