Học viện bỏ túi – Tai game

Học viện bỏ túi - Tai game
Rate this post

Trọng Học viện bỏ túi, bạn có thể điều chỉnh cá nhân thư viện của mình khi thấy phù hợp, xây dựng lớp học, thành lập Lạc bộ – thậm chí là quyết định cặp đôi nóng trong tuần! Bạn sẽ mở rộng trường học như thế nào? Tài trợ cho đại hội thể thao, các buổi biểu diễn nghệ thuật và các sự kiện khác nhau để thu hút nhiều học sinh nhất có thể và nâng cao uy tín của trường bạn! Bạn sẽ đỗ đại học hay đạt được công việc ước mơ của họ? CÙNG Học viện bỏ túi tìm hiểu nhé!

Học viện bỏ túi is a game that you have an built and management school management, tham dự các sự kiện có thể thao tác, mở khóa các công việc mới và xem các mùa trôi nổi. Có 3 năm học trong trò chơi, và khi một năm mới đến, các sinh viên năm 3 sẽ tốt nghiệp. Cách bạn trang bị hành trang và hướng dẫn học sinh sẽ quyết định họ có thành công và có một công việc tốt hay không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *