Fresh Start Cleaning Simulator – Tai game

Fresh Start Cleaning Simulator - Tai game
Rate this post

Trình mô phỏng dọn dẹp bắt đầu mới là trò chơi mô phỏng bãi rác, sửa chữa thế giới hậu tận thế đang sụp đổ ở góc nhìn thứ nhất của con người. Làm sạch môi trường ô nhiễm, sửa chữa, cải tạo và ‘đánh thức’ những đồ vật đã bị lãng quên từ lâu. Kết bạn mới, bảo vệ môi trường, thậm chí chí là rừng trồng. Hãy tạo ra 1 sự khởi động mới cho thế giới trong khi chơi Trình mô phỏng dọn dẹp bắt đầu mới trò chơi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *