Bleak Faith: Forsaken – Tải game

Bleak Faith: Forsaken - Tải game
Rate this post

Trong game nhập vai hành động Niềm tin ảm đạm: Từ bỏ mới, người chơi sẽ khám phá những tàn dư cuối cùng của nền văn minh trong thế giới mở rộng. Hãy khám phá những tàn dư từ lịch sử, khám phá thế giới tự nhiên trong Omnistructure và hơn thế nữa…

Trong chuyến bay thân lưu hơi dài và đầy bất trắc của Niềm tin ảm đạm: Từ bỏ PC, bạn có thể đánh mất mình với trải nghiệm đầy đủ khác biệt nào. Mục tiêu cuối cùng là tìm thấy mục đích sống và vai trò của chính mình trong thế giới này…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *