#Top1 : Lỗi khi vào game Dũng Sĩ Rồng hay bị đẩy ra #dungsirong #gamemobile

#Top1 : Lỗi khi vào game Dũng Sĩ Rồng hay bị đẩy ra #dungsirong #gamemobile
Rate this post

[Lỗi khi vào game Dũng Sĩ Rồng hay bị đẩy ra #dungsirong #gamemobile
https://www.youtube.com/watch?v=vdN6dl5mXVU

PRIVACY POLICY

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ MÔ TẢ DỊCH VỤ:

1. Điều khoản Thỏa thuận:

Kính mời quý khách tham gia sử dụng các dịch vụ trò chơi trực tuyến trên trang web và Điện thoại di động (gọi tắt là Dịch vụ) trên cơ sở quý khách đã đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện nêu trong Thỏa Thuận Dịch Vụ này (gọi tắt là TTDV). Để xác nhận đồng ý, quý khách phải nhấn nút “Đồng Ý” ở cuối quá trình đăng ký tài khoản sau khi đã đọc và hiểu các điều khoản quy định trong TTDV.

Quý Khách hàng cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong TTDV trước khi sử dụng Dịch vụ để hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của Quý Khách hàng khi sử dụng Dịch vụ. Khi đã sử dụng Dịch vụ, có nghĩa là Quý Khách hàng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong TTDV.

TTDV bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Người sử dụng. TTDV không thay cho bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà Người sử dụng đã được thông báo bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và nó được áp dụng khi sử dụng nội dung hay dịch vụ của bên thứ ba. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ được toàn quyền sửa đổi lại thỏa thuận này vào bất cứ lúc nào, và việc sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi các sửa đổi được thông báo trên trang web chính thức của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. Người sử dụng có thể xem lại TTDV bằng cách truy cập vào Dịch vụ, trang web theo định kỳ để biết được những nội dung được sửa đổi. Nếu bất kỳ sự sửa đổi nào không được Người sử dụng chấp nhận, Người sử dụng có thể chấm dứt TTDV.Tiếp tục sử dụng những Dịch vụ sau sửa đổi được thông báo sẽ được xem là đồng ý chấp nhận tất cả những sửa đổi đó.

2. Định nghĩa:

2.1 “Tài Khoản”: Là tài khoản đã đăng ký để truy cập sử dụng dịch vụ trò chơi trực tuyến của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và hệ thống các trang web đối tác của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

2.2 “”Nhà Cung Cấp Dịch Vụ’’: Là đơn vị cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến Truyền Thuyết Dũng Sĩ Rồng.

2.3 “Chủ Tài Khoản”: Là người sở hữu Tài Khoản

2.4 “Dịch vụ trò chơi trực tuyến (gọi tắt là dịch vụ)”: Là các sản phẩm trò chơi trực tuyến trên trang web hoặc trò chơi trên điện thoại di động do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp.

Dịch vụ bao gồm các trò chơi trực tuyến được cung cấp thông tin trên trang chủ trò chơi, người sử dụng có thể chơi trò chơi trực tuyến trên trang web, trên máy tính (PC) và tải trò chơi về Điện thoại di động

2.5 “ID Game”: Là mã số được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp cho từng người chơi khi sử dụng Tài Khoản chơi trò chơi. Mỗi Tài Khoản sẽ được cấp 01 mã ID Game duy nhất xuyên suốt quá trình chơi, Chủ tài khoản có thể đổi Tài Khoản nhưng ID Game chơi trò chơi của Tài khoản là không đổi.

2.6 “Người Sử Dụng”: Là người chơi sử dụng dịch vụ trò chơi trực tuyến của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, là người sử hữu Tài Khoản, ID Game chơi trò chơi của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.
 II. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP VÀ BẢO VỆ TÀI KHOẢN
1. Đăng ký
– Để sử dụng dịch vụ quý khách cần đăng ký Tài Khoản bằng cách điền đầy đủ vào mẫu đăng ký có sẵn trên trang web (mục Đăng ký) hoặc truy cập trò chơi (mục đăng ký). Để sử dụng dịch vụ quý khách cần hoàn tất quá trình đăng ký và đồng ý với tất cả các điều khoản của TTDV.

– Mỗi người sử dụng dịch vụ trò chơi có một Tài Khoản riêng dùng để đăng nhập, sau đó khi chơi trò chơi sẽ được cấp ID Game, Khách hàng chơi trò chơi phải Tạo nhân vật và lựa chọn máy chủ chơi trò chơi để nhận diện mình trong trò chơi. Quý khách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của mình. Quý khách phải tuân theo quy định đặt tên tài khoản, tên nhân vật, bang hội như sau:

Không được đặt tên tài khoản, tên nhân vật, hoặc tên bang hội (nếu có…) …có nội dung vi phạm pháp luật, phản động, thuần phong mỹ tục, các nội dung có tính ám chỉ liên tưởng nhạy cảm, ngôn từ tục tĩu, lăng mạ người khácKhông được đặt tên tài khoản, tên nhân vật, hoặc tên bang hội (nếu có…) …có nội dung liên quan tới các tổ chức, chính quyền, tín ngưỡng, tôn giáo…của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

2. Đăng nhập

– Quý khách sẽ dùng Tài Khoản do mình đã đăng ký và đã được hệ thống cấp để đăng nhập chơi trò chơi. Người sử dụng Tài Khoản phải đồng ý và tuân thủ “Điều khoản sử dụng” đã quy định.
– Đối với một Tài Khoản, người sử dụng sẽ có 1 mật khẩu để đăng nhập và đăng nhập được tất cả các dịch vụ sử dụng Tài Khoản. Ngoài ra, khi sử dụng Tài Khoản đăng nhập chơi trò chơi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, quý khách có thể đăng ký mật khẩu OTP Mobile đây là mật khẩu dùng 1 lần, khi đăng ký mật khẩu này mỗi lần đăng nhập người sử dụng phải dùng SDT BV soạn tin xác nhận để lấy OTP đăng nhập vào trò chơi.
– Quý khách tự chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và phải thông báo ngay cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ nếu quý khách tin rằng thông tin tài khoản của mình bị xâm nhập. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ không chịu trách nhiệm trước các trường hợp tài khoản bị xâm nhập do tài khoản bị
lộ mật khẩu, và không chịu trách nhiệm xử lý các trường hợp khiếu nại về tài khoản nếu người sử dụng không cung cấp được các thông tin xác minh là chủ tài khoản.

➪ Tags: #Lỗi #khi #vào #game #Dũng #Sĩ #Rồng #hay #bị #đẩy #dungsirong #gamemobile

➪ Keyword: khắc phục lỗi game,dũng sĩ rồng,Dũng Sỹ Rồng,dũng sĩ rồng online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *