ocr

OCR là gì? Ứng dụng hiệu quả OCR trong thời đại số hiện nay

OCR là gì? OCR (Optical Character Recognition) là công nghệ nhận dạng ký tự quang học, được sử dụng để chuyển đổi hình ảnh hoặc tài liệu chứa chữ viết tay hoặc in thường thành dữ liệu có thể sử dụng được trên máy tính. Vai trò của OCR OCR (Optical Character Recognition) đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi các tài liệu giấy sang dạng số. Đây