Mục tiêu sắp tới của Lucius là Yuno

Mục tiêu sắp tới của Lucius là Yuno
Rate this post

Lucius đang tìm mọi cách để tiêu diệt Yuno. Một kế hoạch mới đã được lập nên. Cùng Mọt dự đoán spoiler Black Clover 336 ngay dưới đây.

Sau khi Asta biến mất, các hiệp sĩ ma pháp đã cùng nhau họp bàn chiến lược mới. Lucius và các thuộc hạ của hắn đã bàn tính kế hoạch tiêu tiêu Yuno. Chi tiết như thế nào? Cùng Mọt dự đoán trong spoiler Black Clover 336 nhé. 

Spoiler Black Clover 336 có gì?

Sau khi Lucius rời đi, các hiệp sĩ đã tổ chức một cuộc họp khẩn. Nacht cho rằng ma pháp của anh có thể giúp anh dịch chuyển và bóng của bất kỳ người nào. 

Thế nhưng, hiện tại Nacht không thể cảm nhận được bóng của Asta ở đâu cả. Nhiều khả năng Asta đang ở một vùng không gian khác rất xa hoặc cậu ta đã chết. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *