MAME Games P36 – Tổng hợp game Arcade đỉnh nhất quả đất

MAME Games P36 – Tổng hợp game Arcade đỉnh nhất quả đất
Rate this post

MAME Games P36 tiếp nối bộ sưu tập game thùng Arcade với hơn 20 tựa game “W”. Nổi bật trong MAME Games P36 gồm loạt game “đô vật mĩ”, huyền thoại “Tam Quốc Chí”, Wizard Fire, series “Ăn chuối”…

More…

1. WWF WrestleFest

 • Phát triển: Technos Japan
 • Phát hành: Technos Japan
 • Thể loại: Fighting

Link tải: Google | MediaFire

2. WWF: Wrestlemania

 • Phát triển: Midway
 • Phát hành: Midway
 • Thể loại: Fighting

Link tải: Google | MediaFire

3. War of Aero: Project MEIOU

 • Phát triển: Yang Cheng
 • Phát hành: Yang Cheng
 • Thể loại: Shoot ’em up

Link tải: Google | MediaFire

4. Wardner

 • Phát triển: Toaplan
 • Phát hành: Taito
 • Thể loại: Platform

Link tải: Google | MediaFire

5. Warrior Blade: Rastan Saga Episode III

 • Phát triển: Taito
 • Phát hành: Taito
 • Thể loại: Beat ’em up

Link tải: Google | MediaFire

6. Warriors of Fate

 • Phát triển: Capcom
 • Phát hành: Capcom
 • Thể loại: Beat ’em up

Link tải: Google | MediaFire

7. Wave Runner

 • Phát triển: Sega
 • Phát hành: Sega
 • Thể loại: Racing

Link tải: Google | MediaFire

8. Wild Fang

 • Phát triển: Tecmo
 • Phát hành: Tecmo
 • Thể loại: Beat ’em up

Link tải: Google | MediaFire

9. Wild Pilot

 • Phát triển: Jaleco
 • Phát hành: Jaleco
 • Thể loại: Flight simulation

Link tải: Google | MediaFire

10. Wild Riders

 • Phát triển: Sega
 • Phát hành: Sega
 • Thể loại: Racing

Link tải: Google | MediaFire

11. Wild West C.O.W: Boys of Moo Mesa

 • Phát hành: Konami
 • Phát triển: Konami
 • Thể loại: Platform, Shoot ’em up

Link tải: Google | MediaFire

12. Willow

 • Phát triển: Capcom
 • Phát hành: Capcom
 • Thể loại: Platform

Link tải: Google | MediaFire

13. Winning Spike

 • Phát triển: Konami
 • Phát hành: Konami
 • Thể loại: Sports

Link tải: Google | MediaFire

14. Winter Heat

 • Phát triển: Sega
 • Phát hành: Sega
 • Thể loại: Sports

Link tải: Google | MediaFire

15. Wizard Fire

 • Phát triển: Data East Corporation
 • Phát hành: Data East Corporation
 • Thể loại: RPG

Link tải: Google | MediaFire

16. Wonder Boy

 • Phát triển: Sega
 • Phát hành: Sega
 • Thể loại: Adventure, Platform

Link tải: Google | MediaFire

17. Wonder Boy III: Monster Lair

 • Phát triển: Sega
 • Phát hành: Sega
 • Thể loại: Platform, Adventure

Link tải: Google | MediaFire

18. Wonder Boy in Monster Land

 • Phát triển: Sega
 • Phát hành: Sega
 • Thể loại: Adventure, Platform

Link tải: Google | MediaFire

19. Wonder Stick

 • Phát triển: Yun Sung
 • Phát hành: Yun Sung
 • Thể loại: Puzzle

Link tải: Google | MediaFire

20. World Beach Volley

 • Phát triển: Playmark
 • Phát hành: Playmark
 • Thể loại: Sports

Link tải: Google | MediaFire

21. World Cup Volley ’95

 • Phát triển: Data East Corporation
 • Phát hành: Data East Corporation
 • Thể loại: Sports

Link tải: Google | MediaFire

22. World Rally

 • Phát triển: Gaelco
 • Phát hành: Gaelco
 • Thể loại: Racing

Link tải: Google | MediaFire

23. World Rally 2: Twin Racing

 • Phát triển: Gaelco
 • Phát hành: Gaelco
 • Thể loại: Racing

Link tải: Google | MediaFire

24. World Wars

 • Phát triển: SNK
 • Phát hành: SNK
 • Thể loại: Shoot ’em up

Link tải: Google | MediaFire

25. Wrestle War

 • Phát triển: Sega
 • Phát hành: Sega
 • Thể loại: Fighting

Link tải: Google | MediaFire

26. Wyvern Wings

 • Phát triển: SemiCom
 • Phát hành: SemiCom
 • Thể loại: Shoot ’em up

Link tải: Google | MediaFire

Nguồn tham khảo
Wikipedia.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *