LMHT Hàn Quốc tiếp tục “lấy thịt đè người” ở CKTG 2022

LMHT Hàn Quốc tiếp tục "lấy thịt đè người" ở CKTG 2022
Rate this post

CKTG 2022, LCK đem quân không tồi đến Bắc Mỹ. Gen.G, T1 hay DK đều là thế lực cộm cán trong giới LMHT Hàn Quốc. Trong đó, Gen.G đang được đánh giá rất cao cho ngôi vương sắp tới. Song, LPL đe dọa rất lớn đến cơ hội thống trị thế giới từ LCK. Bởi…

CKTG 2022, LCK đem quân không tồi đến Bắc Mỹ. Gen.G, T1 hay DK đều là thế lực cộm cán trong giới LMHT Hàn Quốc. Trong đó, Gen.G đang được đánh giá rất cao cho ngôi vương sắp tới.

LMHT Hàn Quốc tiếp tục "lấy thịt đè người" ở CKTG 2022

Song, LPL đe dọa rất lớn đến cơ hội thống trị thế giới từ LCK. Bởi lẽ, lần này, dàn quân JDG, TES, EDG hay RNG đều quá mạnh. Thậm chí, CKTG 2022 được cho rằng có thể trở thành LPL mùa Đông 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *