LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.17 chính thức

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.17 chính thức
Rate this post

Là bản cập nhật tiếp tục chỉnh sửa hàng loạt meta quá mạnh và chuẩn bị cho bản CKTG 2022 sắp tới, hãy cùng điểm qua chi tiết bản cập nhật LMHT 12.17 chính thức để chuẩn bị cho bản update tiếp theo nhé.

Chi tiết bản cập nhật LMHT 12.17

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.17 chính thức - Tiếp tục Buff mạnh cho Xạ thủ, Nerf Nami và meta Tank

Chi tiết cân bằng sức mạnh tướng 12.17

Maokai (Chỉnh sửa)

Nội tại:

 • Hồi máu gốc giảm từ 5 – 45 >>> 4 – 34
 • Hồi máu theo % máu tăng từ 4,5 – 11% >>> 4,8 – 14%

E:

 • Sát thương thay đổi từ 45/80/115/150/185 + 35% AP & 3% max HP >>> 55/80/105/130/155 + 45% AP & 6% max HP
 • Sát thương mầm cây vào bụi thay đổi từ 75/130/185/240/295 + 70% AP & 6% max HP >>> 110/160/210/260/310 + 90% AP & 12% max HP
 • Làm chậm thay đổi từ 55% >>> 45% + 2% mỗi 100 AP và 0.6% mỗi 100 bonus HP

Hecarim (Chỉnh sửa)

Q

 • Sát thương kĩ năng giảm từ 60/90/120/150/180 (+90% bonus AD) >>> 60/85/110/135/160 (+95% bonus AD)
 • Sát thương mỗi stack tăng từ 2% +3% per 100 bonus AD) >>> 4% +6% per 100 bonus AD)
 • Hồi chiêu mỗi stack giảm từ 1s >>> 0.75s
 • Max stack tăng từ 2 >>> 3
 • Stack nay sẽ mất khi thời gian stack kết thúc
 • Hồi mana thay đổi từ 28/31/34/37/40 >>> 30

W

 • Hiệu ứng mới: Hecarim nay nhận thêm 15/20/25/30/35 Giáp và Kháng Phép khi đang dùng kĩ năng

E

 • Sát thương tối thiểu giảm từ 30/45/60/75/90 (+55% bonus AD) >>> 30/45/60/75/90 (+50% bonus AD)
 • Sát thương tối đa giảm từ 60/90/120/150/180 (+110% bonus AD) >>> 60/90/120/150/180 (+100% bonus AD)
 • Khoảng cách húc đi giảm từ 250 >>> 150
 • Khoảng cách húc tối đa giảm từ 450 >>> 350
 • Hồi chiêu thay đổi từ 20/19/18/17/16 >>> 17 ở mọi cấp

Miss Fortune (Buff)

Q

 • STVL tăng từ 20/40/60/80/100 (+100% AD (+35% AD) >>> 20/45/70/95/120 (+100% AD (+45% AD)
 • Thời gian dùng kĩ năng nay sẽ bằng với tốc đánh bình thường

W

 • Hao tốn mana giảm từ 45 >>> 35
 • Tốc đánh tăng từ 40/55/70/85/100% >>> 50/65/80/95/110%

E:

 • Hồi chiêu tăng từ 18/16/14/12/10 >>> 18/17/16/15/14
 • Tổng sát thương thay đổi từ 80/115/150/185/220 (+80% AP) >>> 70/100/130/160/190 (+100%AP)
 • Làm chậm thay đổi từ 40/45/50/55/60% >>> 50% (+4% Per 100 AP)

R

 • Tỉ lệ sát thương theo chí mạng tăng từ 20% >>> 30% mỗi đợt bắn

Twisted Fate (Buff)

 • Q – Tăng tỉ lệ SMPT từ 70% >>> 80%
 • W – Hao tốn mana giảm từ 40 – 100 >>> 30 – 70

Kaasadin (Buff)

 • Q – Hồi chiêu giảm từ 11 – 9s >>> 10 – 8s
 • Q – Hao tốn mana giảm từ 70 – 90 >>> 60 – 80

Rell (Buff)

 • W – Tốc chạy khi xuống ngựa tăng từ 250 >>> 280
 • E – Hồi chiêu giảm từ 18 – 11s >>> 15s

Graves (Buff)

 • R – Sát thương tăng từ 250 – 550 >>>  275 – 575
 • Q – Hồi chiêu giảm từ 12 – 8s >>> 13 – 7s

Nocturne (Buff)

 • Tốc đánh tăng từ 0.668 >>>  0.721
 • Hồi chiêu nội tại giảm từ 14s >>> 13s

Ezreal (Buff)

 • E – Hồi chiêu giảm từ 28 – 16s >>> 26 – 14s

Camille (Buff)

 • Nội tại: Khiên theo máu tăng từ 17% >>> 20%
 • E – Tăng STVL tăng từ 75% >>>  90%

Sett (Buff)

 • W – Tăng sát thương theo tỉ lệ: 20% mỗi 100 STVL cộng thêm >>>  25% mỗi 100 STVL cộng thêm
 • E – Làm chậm tăng từ 50% >>> 70%

Nami (Nerf)

 • E – Nay sẽ chỉ tính 1 lần sát thương (Nerf không kích hoạt 3 lần điện giật)

Taric (Nerf)

 • Kháng phép gốc giảm từ 32 >>> 28

Azir (Nerf)

 • W – Tỉ lệ STPT giảm từ 60% >>> 50%

Ahri (Nerf)

 • Máu gốc giảm từ 570 >>> 550
 • E – Thời gian kĩ năng giảm từ 1.4 – 2s >>> 1.2 – 2s

Sylas (Nerf)

 • Máu gốc giảm từ 595 >>> xxx
 • Q – Hồi chiêu tăng từ 10 – 6s >>> 11 – 7s

Trundle (Nerf)

 • W – Hồi chiêu tăng từ 15 – 11s >>> 18 – 14s

Ngộ Không (Nerf)

 • Tốc đánh cơ bản giảm từ 0.711 >>> 0.68
 • Tốc chạy cơ bản giảm từ 345 >>> 340

Sivir (Nerf)

 • STVL tăng mỗi cấp giảm từ 3 >>> 2.8
 • W – Tỉ lệ sát thương theo STVL giảm từ 30 – 50% >>> 25 – 45%

Renekton (Nerf)

 • Q – Sát thương giảm từ 65 – 205 (+80% STVL cộng thêm) >>> 60 – 180 (+100% STVL cộng thêm)
 • Q – Sát thương cường hóa giảm từ 100 – 300 (+120% STVL cộng thêm) >>> 90 – 260 (+140% STVL cộng thêm)

Thay đổi cân bằng trang bị 12.17

Đồng Hồ Ngưng Đọng

 • Giá tăng từ 650 >>> 750

Đồng hồ Cát

 • Giá tăng từ 2600 >>> 3000
 • SMPT tăng từ 65 >>> 80
 • Điểm hồi kĩ năng tăng từ 10 >>> 15

Giáp Thiên Thần

 • Giá tăng từ 2900 >>> 3000
 • SMVL tăng từ 40 >>> 45

Trang phục mới sắp ra mắt 12.17 LMHT

Viego Hoàng Đế Camavor

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.17 chính thức - Tiếp tục Buff mạnh cho Xạ thủ, Nerf Nami và meta Tank 2

Lee Sin Vận Động Viên Siêu Cấp

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.17 chính thức - Tiếp tục Buff mạnh cho Xạ thủ, Nerf Nami và meta Tank 3

Jayce Vận Động Viên Siêu Cấp

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.17 chính thức - Tiếp tục Buff mạnh cho Xạ thủ, Nerf Nami và meta Tank 4

Blitzcrank Trọng Tài Siêu Cấp

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 12.17 chính thức - Tiếp tục Buff mạnh cho Xạ thủ, Nerf Nami và meta Tank 5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *