Land of the Vikings – Tai game

Land of the Vikings - Tai game
Rate this post

Hãy dẫn dắt Làng Viking của bạn và mở rộng nó thành một thành phố thịnh vượng trong trò chơi mô phỏng chiến thuật Vùng đất của những người Viking! Một nhà lãnh đạo không ngoan phải biết quản lý tài nguyên, sống sót trong điều kiện khắc nghiệt và các cuộc tấn công của kẻ thù, và lãnh đạo người dân Viking cùng nhau vượt qua các cuộc xung đột xã hội!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *