Không chơi game trong 7 ngày sẽ bị xóa tài khoản

Không chơi game trong 7 ngày sẽ bị xóa tài khoản
Rate this post

Vào ngày 06 tháng 09, Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc đã đưa ra các điều khoản tiêu chuẩn công bằng trong môi trường game.

Điều khoản được đưa ra sau khi có sự tham vấn, đóng góp từ các luật sư của Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến.

Điều khoản quy định nếu không sử dụng tài khoản trò chơi trong 7 ngày liên tục, công ty game có quyền thực hiện các biện pháp như xóa tài khoản và dữ liệu trò chơi cũng như các thông tin liên quan trong tài khoản mà không cần thông báo trước.

Quy định giữa nhà điều hành game và người chơi được chia sẻ.

Quy định giữa nhà điều hành game và người chơi được chia sẻ.

Dữ liệu trong nền tảng có thể được chia thành toàn bộ tài nguyên dữ liệu và dữ liệu riêng lẻ. Trong các trường hợp khác nhau, các quyền và lợi ích dữ liệu mà bên nền tảng mạng được hưởng là khác nhau.

Xét về tài nguyên dữ liệu nói chung, nhà điều hành trò chơi trực tuyến được hưởng quyền cạnh tranh, nhưng nhà điều hành trò chơi trực tuyến không được hưởng độc quyền tuyệt đối đối với một dữ liệu người dùng cụ thể, đặc biệt tài khoản trò chơi trực tuyến có quyền lợi tài sản.

Bộ luật bảo vệ việc cung cấp dịch vụ và bảo đảm đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống kinh tế thị trường trong kỷ nguyên mới do Tòa án và Ủy ban Cải cách Trung Quốc đưa ra vào tháng 07 năm 2020. Nội dung nhấn mạnh “tăng cường bảo vệ các quyền và lợi ích mới như tiền tệ kỹ thuật số, tài sản ảo trực tuyến và dữ liệu”.

Do đó, người sử dụng trò chơi trực tuyến có quyền và lợi ích đối với tài khoản, nhân vật được tạo và tài sản ảo có được, quyền và lợi ích đó được pháp luật bảo vệ. Nếu khoảng thời gian giữa các nhà điều hành trò chơi trực tuyến khôi phục tài khoản, xóa dữ liệu cụ thể quá ngắn hoặc thực hiện các biện pháp xử lý mà không thông báo trước thì người có quyền sử dụng tài khoản, quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng là không công bằng, không hợp lý. Ví dụ, để duy trì trật tự kinh doanh bình thường và giảm áp lực cho máy chủ, nhà điều hành trò chơi trực tuyến nên đặt ra một khoảng thời gian bảo lưu hợp lý và đưa ra một quy trình nhắc nhở rõ ràng.

Off game quá lâu sẽ bị xóa tài khoản.

Off game quá lâu sẽ bị xóa tài khoản.

Điều khoản buộc người chơi phải đồng ý với sự điều chỉnh và cập nhật của công ty đối với bất kỳ nội dung hoặc yếu tố cấu thành nào trong trò chơi (bao gồm các nhân vật, thiết bị trò chơi, thiết kế nghệ thuật, hiệu suất và cài đặt dữ liệu liên quan mà game thủ sử dụng).

Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Thương mại điện tử, các nhà khai thác phải đảm bảo rằng chất lượng dịch vụ cung cấp phù hợp với người chơi. Ngoài ra, một số nhà điều hành trò chơi trực tuyến yêu cầu người chơi phải ủy quyền, đồng ý cho nhà điều hành đơn phương thay đổi thiết kế, công năng của sản phẩm trò chơi mà không truy cứu trách nhiệm pháp lý. Mọi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng đều bị xử lý.

Nếu vật phẩm ảo trong trò chơi và dữ liệu tài khoản khác hoặc dữ liệu trò chơi bất thường do lỗi phần mềm trò chơi, lỗi cập nhật phiên bản, v.v., công ty game có trách nhiệm khôi phục dữ liệu tài khoản trò chơi về trạng thái ban đầu trước khi bất thường xảy ra. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc yêu cầu nào do việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *