HARVESTELLA – Tai game | Tải game Hành động

HARVESTELLA - Tai game |  Tải game Hành động
Rate this post

Harvestella is the game enter the role model simlime cuộc sống mới hoàn toàn của ‘ông lớn’ Square Enix. Please life 1 the life of the one of your house and HỢP tác với đồng minh để vượt qua nhiều mối đe dọa khác nhau trong khi chơi Harvestella trò chơi.

Game chính nhân vật Harvestella tỉnh giữa thời kỳ đỉnh cao của Quietus – thảm họa bất ngờ và thay đổi theo mùa. Chính là sự đe dọa cho toàn bộ sự sống trên trái đất. Bạn làm nhiệm vụ tìm hiểu sự thật sau thảm họa và giải cứu thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *