Hang Qud – Tai game

Hang Qud - Tai game
Rate this post

Hang Qud là một bộ sử thi khoa học giả tưởng giống như thật, tràn ngập chủ nghĩa hồi tưởng, mô phỏng sâu và những đám thực có tri giác. Hãy sống trong một thế giới kỳ lạ và khám phá qua các lớp nền văn minh hàng năm tuổi. Quyết định: nó là một trái đất đang chết, hay nó đang ở trên bờ vực tái sinh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *