Gotham Knights – Tai game

Gotham Knights - Tai game
Rate this post

Hiệp sĩ Gotham lấy bối cảnh thành phố Gotham sau cái chết của Bruce Wayne (Batman) và cảnh sát James Gordon, dẫn đến việc gia tăng phạm tội ở đây. Trong game, bạn sẽ vào vai những đồng minh cũ của Batman – Dick Grayson (Nightwing), Barbara Gordon (Batgirl), Tim Drake (Robin) và Jason Todd (Red Hood) – cố gắng tiếp tục di chuyển bằng cách bảo mật vệ Gotham. Trong game, anh hùng sẽ chạm ngõ với nhiều siêu phạm vi, bao gồm Court of Owls, Mr. Freeze và Penguin. Các nhân vật hỗ trợ bao gồm cũ quản lý Alfred Pennyworth và cảnh sát trưởng Renee Montoya.

Hiệp sĩ Gotham có bốn nhân vật có thể chơi được: Nightwing, Batgirl, Robin và Red Hood; từng nhân vật có lối chơi và khả năng độc đáo. Mặc dù có thể chơi solo, game cũng có chế độ co-op hai người, trong đó người chơi thứ hai có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến người kia. Bạn cũng có thể thăng cấp cho nhân vật của mình, nhưng kẻ thù cũng sẽ được tự động nâng cấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *