Fallen Legion Revenant – Tai game

Fallen Legion Revenant - Tai game
Rate this post

Quân đoàn Sa hoàng Revenant diễn ra trong một thế giới hoang tàn phá nát, làm một căn bệnh kỳ lạ đã phát tán trong thế giới và biến tất cả mọi sinh vật thành những oan hồn tấn công, và nhân loại giờ phải cố thủ trong đài lâu dài Hoan nghênh và chết dần chết mòn theo năm tháng.

This đài is being started by the first name by Ivor account name, a user out of power and but huỷ. Hải nhân vật chính của chúng ta là anh chàng quý tộc Lucien, thành viên của hội đồng quản lý lâu đài.

Người (hay ma) còn lại là Rowena, một nữ tướng được xử lý bởi Ivor, tuy nhiên vì muốn phục thù, minh oan, đồng thời bảo vệ con trai Edwin của mình, Rowena đã hóa thành một oan hồn với khả năng Exemplar điều khiển, và hai người này cùng thực hiện toàn bộ tính toán để lật đổ ngà voi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *