Emergency Call 112 – The Fire Fighting Simulation 2 – Tải game

Emergency Call 112 – The Fire Fighting Simulation 2 - Tải game
Rate this post

Trò chơi mô phỏng Notruf 112 – The Fire Fighting Simulation 2 là cái bắt tay giữa Crenetic và Sở đốt lửa Mülheim của Đức cùng sự đóng nhiệt tình của cộng đồng người chơi. Cảm nhận bầu không khí chân thực hơn bao giờ hết khi bạn hoàn thành đa dạng nhiệm vụ của 1 người lính cứu hỏa. Cho dù là trên xe cấp cứu nhỏ hay xe cứu hỏa lớn, bạn luôn kiểm tra hành động tốt của mình và đồng đội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *