Em yêu, anh đã tham gia một giáo phái – Tai game

Em yêu, anh đã tham gia một giáo phái - Tai game
Rate this post

Honey, I Join a Cult is game chiến thuật mô phỏng các môn phái theo phong cách ngộ nghĩnh, trong đó bạn phải xây dựng và mở rộng cơ sở, quản lý các môn phái và tài nguyên, đồng thời gia tăng đức tin, ngân sách quỹ và của bạn tín đồ.

Đến lúc bắt đầu hướng dẫn đến cuối mục tiêu là giác ngộ, niềm tin và kiếm thật nhiều tiền bạc! Đó là của bạn mục tiêu trong trò chơi Em yêu, anh đã tham gia một giáo phái! Hãy xây dựng, chỉnh sửa, mở rộng, quản lý hệ thống giáo dục của riêng bạn và gia tăng lợi nhuận hơn bao giờ hết!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *