Dread Delusion – Tai game

Dread Delusion - Tai game
Rate this post

ảo tưởng đáng sợ is a tựa game nhập vai thế giới mở đề tài giả tưởng nhưng vẫn có đầy đủ sự dị thường. Thế giới của trò chơi được tạo thành từ nhiều đảo đảo bay lơ lửng trên không và có đầy đủ các loại quái vật khủng khiếp mà người chơi trò chơi cần phải tiêu diệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *