Chỉ huy chiến lược: Nội chiến Mỹ – Tai game

Chỉ huy chiến lược: Nội chiến Mỹ - Tai game
Rate this post

Lần đầu tiên trong lịch sử của sê-ri, Chỉ huy chiến lược sẽ đưa bạn đến các chiến trường thế kỷ 19 của Nội chiến Hoa Kỳ. Trong trò chơi chiến lược theo lượt này, bạn sẽ điều khiển quân đội, nghiên cứu, sản xuất và chính sách ngoại giao của Liên minh hoặc Liên minh miền Nam trong thời kỳ đổi mới vĩ đại và những trận chiến kịch tính. Các quyết định của bạn sẽ quyết định liệu Hoa Kỳ rời khỏi cuộc xung đột này với tư cách là một hay hai quốc gia.

Lệnh của ông là gì, thưa Tổng thống?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *