Truyện hay

Tổng hợp những truyện ngắn hay nên đọc một lần

Một cuốn truyện hay cuốn sách hay là khi bạn phải cố đọc và lật đến trang cuối cùng để biết kết thúc sẽ như thế nào. Dù có thể, bạn sẽ không thấy điểm tương đồng của mình trong các truyện ngắn hay nên đọc dưới đây, nhưng chắc chắn rằng chúng sẽ khiến cho bạn có ấn tượng sâu sắc và ghi nhớ suốt đời. Truyện: Buồn ơi