#Top1 : (2021) Hướng dẫn tăng FPS Valorant | Tối ưu unique hình Hình ảnh Valorant

#Top1 : (2021) Hướng dẫn tăng FPS Valorant | Tối ưu unique hình Hình ảnh Valorant
Rate this post

[(2021) Hướng dẫn tăng FPS Valorant | Tối ưu unique hình Hình ảnh Valorant

ViewDistanceQuality – khoảng cách render đặc vụ địch
ResolutionQuality – unique độ tinh xảo, càng chỉnh unique về thấp thì nó càng mờ, để 100 thì cho unique rõ nhất
AntiAliasingQuality – khử răng cưa, máy mạnh thì để giá trị = 1, không thì tắt cho nhiều fps
ShadowQuality – unique đổ bóng dưới đất
PostProcessQuality – unique xử lý hậu kì, bóng loáng mặt phẳng
TextureQuality – unique mặt phẳng, nghĩa là mặt phẳng map, mặt phẳng mấy cái thùng hay bất kì thứ gì trò chơi thủ nhìn thấy
EffectQuality – unique hiệu ứng, là mấy cái cháy và nổ đạn v.v
FoliageQuality – xem thêm cỏ cây, thực vật
ShadingQuality – unique bóng trên vật thể

chú ý: đó là tinh chỉnh sâu trong config file của Valorant, không khuyến khích trừ khi trò chơi thủ chịu trách nhiệm trọn vẹn với hành vi của trò chơi thủ.

———– ———– ———– ———– ———– ———–

❖ Facebook cá thể:
❖ Instagram:
❖ Discord:
❖ Tiktok:
❖ tin nhắn: [email protected]

———– ———– ———– ———– ———– ———–

#fiezt #valorant #fps

➪ Tags: #Hướng #dẫn #tăng #FPS #Valorant #Tối #ưu #chất #lượng #hình #Hình ảnh #Valorant

➪ từ chính: hướng dẫn đùa valorant,tang fps,fps,valorant,tang fps valorant,tang fps danh cho may yeu

Leave a Reply

Your email address will not be published.