lãi suất vay

lãi suất tích luỹ và lãi suất vay

Năm 2023 là một năm mà lãi suất tích luỹ cao nhất từ trước tới nay. Lạm phát tăng cao, sự khó khăn của ngành tài chính đã khiến lãi suất tích luỹ của các ngân hàng liên tục điều chỉnh tăng. Tuy nhiên, mức độ chênh lệch giữa lãi suất tích luỹ và là suất vay vẫn khá nhiều. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay nhé! Lãi suất