1️⃣【 Phương sĩ thiện nữ mobile 】™️ Caothugame.net

1️⃣【 Phương sĩ thiện nữ mobile 】™️ Caothugame.net
Rate this post

Một trường phái được yêu thích trong Thiện Nữ Mobile với nhiều tích điện mạnh mẽ và tự tín được phối kết hợp từ 4 yếu tố chính: gió, lửa, sét, điện, tính cơ động cao, ngoại hình đẹp.

Thông tin thêm về phe Magi:

Bộ kỹ năng của Phương Mai.

https://www.youtube.com/watch?v=S19PLtg4gds

Phản xạ:

với tích điện Tiêu Dao Du Phương Sĩ tự tín điều khiển và tinh chỉnh trận địa và ứng biến trong mỗi trường hợp bất lợi nhất.

Bộ kỹ năng có vô tận yếu tố không quan tâm đến việc bị phản đòn.

sức khỏe :

+ Kỹ năng có sát thương cao, bắn trúng nhiều tiềm năng.

điểm yếu kém:

Sức khỏe yếu thì phải ghi nhận chọn vị trí tốt.

Làm thế nào để gửi một người lính duy nhất:

https://www.youtube.com/watch?v=us_AEpPJMps

Video chàng ca sĩ hớ hênh trúng bùa yêu:

Vì vậy, trường phái trong Thiện Nữ Mobile là lựa chọn tương thích cho vị trí sát thương tập trung của tổ nhóm.

Thông tin thêm về những trường phái khác:

Leave a Reply

Your email address will not be published.