những rank trong Liên Quân mùa 21 – 2022

những rank trong Liên Quân mùa 21 - 2022
Rate this post

Trong Liên Quân Mobile có 9 bậc rank trong nhóm giải có những: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương, Tinh Anh , Cao Thủ, Chiến Tướng và Thách Đấu.

Thông quan những bậc hạng giúp Review và phân loại người đùa ở những trình độ không giống nhau:

  • Thấp nhất là rank Đồng.
  • tối đa là rank Thách Đấu.

Chiến Tướng là bậc xếp hạng mới trong Liên Quân mùa 20. rõ ràng là khi những trò chơi thủ đạt mốc Cao Thủ 50 Sao sẽ thăng bậc Chiến tướng.

-> Nói cách khác giữa bậc Cao Thủ và bậc Thách Đấu (giành riêng cho 50 trò chơi thủ có số sao lớn nhất) sẽ sở hữu rank Chiến tướng để tăng sự đối đầu trong trò chơi.

Luật xếp hạng trong Liên Quân

Đồng và Bạc gồm 3 đoàn từ III đến I.

Vàng gồm 4 đoàn từ Iv đến I.

Bạch Kim, Kim Cương, Tinh Anh gồm 5 đoàn từ V đến I.

Khi đạt Cao Thủ sẽ được xếp hạng phối hợp số sao tích luỹ. khối VPS sẽ kiểm tra mỗi tuần và trừ 1 sao nếu kiện tướng không đánh 1 trận xếp hạng nào trong vòng 7 ngày.

Lên và xuống Bậc & Đoàn

thành tựu khi sở hữu đủ số sao sẽ hỗ trợ lên bậc hoặc đoàn tiếp nối với cùng 1 sao. Thất bại khi hết sao và tinh tuý sẽ làm cho gamer bị hạ bậc hoặc đoàn.

quan trọng tuyệt vời, tại bậc Cao Thủ khi hết sao và để thua có khả năng sẽ bị hạ xuống Kim Cương, riêng bậc đồng thua sẽ không còn trở thành trừ sao.

Chênh lệch rank được phép mời liên minh đánh xếp hạng

Không được mời những thành viên vượt quá version thân 2 bậc hạng. gamer chỉ trọn vẹn có thể mời những thành viên có chênh lệch trong vòng giới hạn 2 bậc trở xuống.

nhóm 5 người sẽ khối VPS chủ động xếp tìm những trận đối đầu 5 người tương tự.

Quy tắc làm mới thứ hạng mùa mới

Bảng reset rank liên quân mùa giải mới.

Hạng mùa cũ Hạng mùa mới
Cao thủ 51+ sao Tinh Anh 2
Cao thủ 41 ~ 50 sao Tinh Anh 3
Cao thủ 31 ~ 40 sao Tinh Anh 4
Cao thủ 21 ~ 30 sao Tinh Anh 5
Cao thủ 11 ~ 20 sao Kim Cương 1
Cao thủ 0 ~ 10 sao Kim Cương 2
Tinh Anh 1 Kim Cương 3
Tinh Anh 2 Kim Cương 3
Tinh Anh 3 Kim Cương 4
Tinh Anh 4 Kim Cương 4
Tinh Anh 5 Kim Cương 5
Kim Cương 1 Bạch kim 1
Kim Cương 2 Bạch kim 1
Kim Cương 3 Bạch kim 2
Kim Cương 4 Bạch kim 2
Kim Cương 5 Bạch kim 3
Bạch kim 1 Bạch kim 4
Bạch kim 2 Bạch kim 4
Bạch kim 3 Bạch kim 5
Bạch kim 4 Bạch kim 5
Bạch kim 5 Vàng 1
Vàng 1 Vàng 1
Vàng 2 Vàng 3
Vàng 3 Vàng 4
Vàng 4 Vàng 4
Bạc 1 Bạc 1
Bạc 2 Bạc 2
Bạc 3 Bạc 3
Đồng 1 Đồng 1
Đồng 2 Đồng 2
Đồng 3 Đồng 3

cơ chế đấu xếp hạng trong Liên Quân với sự đối đầu cực kỳ khốc liệt. Nơi mà những người đùa sẽ thể hiện được trình độ vả gan dạ của tôi để leo lên vị trí tối đa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.