July 2, 2022

1️⃣【 Hướng dẫn nghịch Côn Lôn vltk Mobile từ A-Z 】™️ Caothugame.net

VLTK Côn Lôn Mobile nó là 1 trong mỗi trường phái trên bộ, cận chiến tốt nhất, véc tơ vận tốc tức thời ra đòn cao và những chiêu áp sát khiến cho đối thủ cạnh tranh khá sợ hãi. Chỉ số sức khỏe Kunlun Ngũ hành: Thổ. Biện pháp ứng phó: Nga Mi, Thúy Yên. Tuổi kỵ: Đường Môn, Tiêu Dao, Hoa Sơn. Vũ khí: Double Sword C.Số ẩn:

1️⃣【 Vũ khí ném 】™️ Caothugame.net

là 1 trong mỗi loại vũ khí hỗ trợ phụ vũ khí cận chiến trong PUBG Mobile, nhưng vũ khí ném sẽ sở hữu được hiệu suất cao tương đương với vũ khí chính. nhìn tổng thể, dòng vũ khí ném trong trò chơi vượt qua của Tencent khá phong phú mẫu mã và kế thừa những loại từ phiên gamer dạng PC. MỤC LỤC nội dung bài viết: Vũ