June 13, 2022

#Top1 : Final Fantasy 7 Remake: Giành thắng lợi ở trò ném phi tiêu dễ hay khó?

Final Fantasy 7 Remake mang đến cho toàn bộ những người nghịch một minigame phi tiêu để giành được Luck Up Materia, nhưng thành tựu không hề giản đơn và giản dị. Sau 1 thời hạn mong ngóng đáng kinh ngạc, Final Fantasy 7 làm lại đã đầu tiên tung ra, mang đến cho toàn bộ những người nghịch thời cơ quay trở lại Midgar với hàng tấn nội dung