June 1, 2022

1️⃣【 véc tơ vận tốc tức thời khung hình 90fps 】™️ Caothugame.net

MỤC LỤC nội dung bài viết: 1. véc tơ vận tốc tức thời khung hình fps là gì? 2. PUBG Mobile có cơ chế nghịch 90fps 3. Ý nghĩa của việc nghịch ở 90 khung hình / giây Thông tin xem thêm: Trong người nghịch dạng thay đổi, Tencent sẽ hỗ trợ người nghịch nghịch PUBG Mobile với véc tơ vận tốc tức thời khung hình 90fps / s. Đây

1️⃣【 Rp trong pubg là gì? 】™️ Caothugame.net

Rp (viết tắt của Royale Pass) là 1 trong gói tiền xu thưởng theo cấp độ thích hợp cho những người đùa PUBG. Mỗi bậc sẽ sở hữu được một bậc thưởng không giống nhau, bậc to ra nhiều thêm sẽ được thưởng những vật phẩm tốt hơn bậc thấp hơn. Có 2 gói: Miễn phí (miễn phí) chỉ nhận phần thưởng từ 1 trong mỗi mốc. Có phí (lợi