1️⃣【 reviews những thuộc tính trong vltk mobile 】™️ Caothugame.net

1️⃣【 reviews những thuộc tính trong vltk mobile 】™️ Caothugame.net
Rate this post

những dòng thuộc tính trong vltk mobile giúp tăng lực chiến cho nhân vật hầu như đều được liệt kê trong bảng Review tổ nhóm hoặc Đá Hồn dùng làm phòng thủ hoặc tiến công.

Vật lý

Tổng số máu = Máu cơ trò chơi thủ dạng + Điểm đánh +% HP cơ trò chơi thủ dạng +% máu hiện tại

BỆNH VENEREA:

 • HP cơ trò chơi thủ dạng: 2776 × 20 = 55520
 • Điểm SL: Đá Linh hồn, Trang bị, ..
 • % SL cơ trò chơi thủ dạng: Trang bị, kỹ năng, thực ra, …
 • Sl hiện tại = (SL cơ trò chơi thủ dạng + SL điểm +% SL cơ trò chơi thủ dạng) *%.

tích điện

Note: tiến công (TC)

Tổng TC = TC cơ trò chơi thủ dạng + TC điểm + TC sát thương thuộc tính +% TC

BỆNH VENEREA:

 • CT cơ sở: 3464 × 1 = 3464
 • Điểm TC: Đá linh hồn, trang bị, mạch, …
 • TC sttt *: trang bị, viên đá linh hồn, thực ra thực sự,…

nhanh nhẹn

Note: Dodge (NT)

Tổng NT = NT cơ trò chơi thủ dạng + NT điểm + NT%.

BỆNH VENEREA:

 • NT cơ trò chơi thủ dạng: 3328 × 1 = 3328
 • Điểm NT: Đá Linh hồn, Trang bị, Mạch, …
 • % TL cơ trò chơi thủ dạng: Đá hồn, Tinh hoa chân chính, Trang bị, Kỹ năng, …

linh hoạt

Chú thích: tỷ trọng bạo lực (CTR)

Tổng CTR = TLBC cơ sở + CTR điểm +% CTR *

BỆNH VENEREA:

 • CTR cơ trò chơi thủ dạng: 3253/3 = 1260
 • Điểm TLBK: Đá hồn, trang bị, mạch, …
 • % TLBK cơ trò chơi thủ dạng: Đá hồn, Tinh hoa chân chính, Trang bị, Kỹ năng, …
 • Tổng CX = CX cơ sở + CX điểm + CX% *.

Bộ đếm cận chiến

Nó được dùng làm ứng phó với những phe cận chiến.

BỆNH VENEREA:

 • Chịu sát thương 10.000 ở mức 61% sẽ phản lại 6100.

phản công tầm xa

Nó được sử dụng để ứng phó với những phe phái ở khoảng cách xa.

BỆNH VENEREA:

 • Nhận 10.000 sát thương ở mức 49% sẽ phản lại 4900.

phản công miễn phí

Giảm sát thương nhận vào đòn phản công của phe đối lập.

Xem bảng thuộc tính điện thoại vltk khác:

bang-thuoc-tinh-vltk-mobile

Thuộc tính thuần sát thương giúp xây dựng nhân vật rất hiệu suất cao trong võ thuật, phù thích hợp với những tướng trinh sát và tiến công mạnh.

những thuộc tính phòng thủ thường thì như sinh lực, kháng ngũ hành, … phù thích hợp với những phe hỗ trợ, tanker.

Leave a Reply

Your email address will not be published.