1️⃣【 Hướng dẫn xoá sư đồ trong vltk mobile 】™️ Caothugame.net

1️⃣【 Hướng dẫn xoá sư đồ trong vltk mobile 】™️ Caothugame.net
Rate this post

Để xóa version đồ trong Vltk Mobile, trò chơi thủ cần Ngày tận thế gặp Shangguan Fei Long sau đó chọn Delete Master Relation.

Ghi chú: sau thời điểm chọn hủy, sẽ mất 24 giờ để việc hủy có hiệu lực. Ngoài ra sau thời điểm hủy phải đợi 24h mới trọn vẹn có thể nhận đệ tử hoặc bái kiến.

Rõ hơn trong video:

Tìm hiểu khối server version đồ trong Vltk Mobile

Để cống nạp hoặc tích lũy đệ tử, vui lòng vào: Giao diện Hào Hữu -> chọn mục Cô giáo (Chọn thờ hoặc nhận đệ tử tùy theo sở trường).

Điều kiện để mở khối server version đồ:

 • khối server version đồ tổng thể nó sẽ được sản xuất đầu tiên, khi máy chủ mở cấp giới hạn 59.

Điều kiện ở trong phòng sư:

 • Nhân vật cấp 20 trở lên trọn vẹn có thể thờ cúng.
 • khoảng cách cấp độ giữa sư phụ và đệ tử ít nhất phải là 5 cấp.

Điều kiện nhận đệ tử:

 • Nhân vật cấp 50 trở lên trọn vẹn có thể nhận đệ tử.
 • khoảng cách cấp độ giữa sư phụ và đệ tử ít nhất phải là 5 cấp.
 • mọi khi nhận đệ tử thành tựu phải đợi 7 ngày mới trọn vẹn có thể nhận đệ tử tiếp theo. Riêng hai đệ tử trước tiên thì không cần đợi.

những ứng dụng:

 • Với việc tham gia bái sư, thu nhận đệ tử, những trò chơi thủ sẽ tiến hành được nhiều nhiệm vụ hơn với những phần thưởng vô với mê hoặc.

Sứ mệnh:

 • sau thời điểm hoàn thành việc bái hoặc nhận đồ đệ, giao diện nhiệm vụ sư phụ sẽ hiện ra. trò chơi thủ hoàn thành những nhiệm vụ này để trở thành một nhà sư.
 • Đệ tử hoàn thành nhiệm vụ -> bấm chọn vấn đáp sư phụ. sau thời điểm vấn đáp thành tựu (sư phụ sẽ nhận được điểm danh vọng và đệ tử sẽ nhận được điểm kinh nghiệm cho nhiệm vụ đó).

Sư:

 • Sau 14 ngày Tính từ lúc thời điểm thọ giới, đệ tử hoàn thành từ 50 nhiệm vụ trở lên mới được xuống tóc.
 • Nếu trò chơi thủ hoàn thành 60 nhiệm vụ trở lên khi nhận được vật phẩm, những trò chơi thủ sẽ được xếp hạng là Xuất sắc.
 • sau thời điểm xuống tóc, cả đệ tử và sư phụ sẽ nhận được nhiều phần thưởng vô với mê hoặc.

Ghi chú:

 • Đồng thời, nhân vật chỉ trọn vẹn có thể lựa chọn bái kiến ​​hoặc thu nhận đồ đệ.
 • Điểm Danh vọng trọn vẹn có thể mua tại Kỳ Trân những.

Leave a Reply

Your email address will not be published.