1️⃣【 【Valorant】Trải nghiệm bundle Chronovoid nè!! 】™️ Caothugame.net

1️⃣【 【Valorant】Trải nghiệm bundle Chronovoid nè!! 】™️ Caothugame.net
Rate this post

[【Valorant】Trải nghiệm bundle Chronovoid nè!!

Donate at :

(won’t appear on stream but i will check to thank you 😡 )
Đăng ký hội viên để ủng hộ mình :

Để mọi người có trải nghiệm tốt hơn, hãy tuân theo những điều lưu ý sau nhé:

[VN] Lưu ý trong stream:
1. Vui lòng lịch sự và thân thiện với mọi người.
2. Nếu như bạn phát hiện spam hoặc troll, đừng trả lời. Chỉ cần block, report, và bơ những bình luận đấy.
3. Hãy trò chuyện về stream, nhưng hạn chế bàn luận những vấn đề không liên quan hoặc mang tính chất cá nhân.
4. Không nhắc đến những streamer khác, stream khác trừ khi mình nhắc đến họ.
5. Tương tự, không nhắc đến mình, stream của mình trong chat của streamer khác.

Miễn là các bạn tuân thủ những lưu ý trên, các bạn có thể chat thoải mái ở mọi ngôn ngữ xD

Thank you for watching my stream!
To help everyone enjoy the stream more, please follow these rules:

[EN] Viewers rules:
1.Be nice to other viewers.
2.If you see spam or trolling, don’t respond. Just block, report, and ignore those comments.
3.Talk about the stream, but please don’t bring up unrelated topics or have personal conversations.
4.Don’t bring up other streamers or streams unless I mention them.
5.Similarly, don’t talk about me or my stream in other streamers’ chat.

As long as you follow the rules above, you can chat in any language

Follow me at :
Twitter:
Facebook:
Youtube :
Discord :
Tiktok :

––––––––––––––––––––––––––––––
BG : DOVA SYNDROME
––––––––––––––––––––––––––––––

#Vtuber #EnVtuber #Vietuber #SuriStream #SuriMukeki #VtuberVN #Vtuber

➪ Tags: #ValorantTrải #nghiệm #bundle #Chronovoid #nè

➪ Keyword: hướng dẫn chơi valorant,streamer,vtuber,ENvtuber,Vietuber,SuriStream,anime,live2d,SuriMukeki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *